สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
เลขที่ 129 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  
โทรศัพท์ : 053-980560 แฟกซ์ : 053-980560 ต่อ16 อีเมล์ : admin@wiangkarn.go.th
Powered By WNT.CO.TH